ONDERSTEUNING

HART & ZIEL wil graag ondersteunen. Bijstaan, houvast geven, een handreiking geven aan mensen die dit nodig hebben. In vooral de moeilijkste periode van een mensenleven. Jij geeft aan wat je wilt.
HART & ZIEL ondersteunt in het zelf vormgeven van het afscheid, de uitvaart, jouw rouw, jouw leven. Veel is mogelijk en kan plaatsvinden zoals jij voor ogen hebt. Op jouw wijze.

HART & ZIEL wil helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het samen vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden. Maar ook het mee helpen ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Wij brengen onze eigen kwaliteiten in maar werken ook samen met coaches, counselors, begeleiders en therapeuten.

Zoals Nelson Mandela zei:

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch. We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. Het is niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal. En als we ons licht laten schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.”

Wij geloven in jou.